Procesoptimalisatie
Managementsystemen
Het Nieuwe Werken
Verandertrajecten

  ¤ Uniformeren en vastleggen van processen ten
     behoeve van kostenefficiëntie en optimalisatie 
     inhoudelijke (keten)samenwerking


  ¤ Verbeteren opzet en gebruikersvriendelijkheid
     procesmodellen

  ¤ Optimalisering van de interne processen

  ¤ Vastlegging (gewijzigde) processen in handboek


      Opdrachtgevers: 
       Facilicom Facilty Solutions, Koninklijke Nederlandse

         Gymnastiekunie, Vormhelden, Vestia-Staedion-Ymere, 
      
Consolidated-Oranjedak-Patina, Kars, BPRvisie,
       Aicon Accent 
en Aspa/Samas

Over sas4solutions
Wanneer sas4solutions?
Wie bent u?
Wie zoekt u?
Contact
Projecten