Procesoptimalisatie
Managementsystemen
Het Nieuwe Werken
Verandertrajecten

  ¤ Door middel van een praktisch en interactief
    
seminar medewerkers en leidinggevenden inzicht
     geven:
     ► in hoeverre is men voorbereid op Het Nieuwe
         Werken?
     ► wat gaat er voor mij persoonlijk veranderen?
     ► hoe geven we gezamenlijk invulling aan 
         Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Vertrouwen en   
         V
erbinding 
     ► wat moet de organisatie nog doen in de
         aanloop naar Het Nieuwe Werken
     
     
  ¤
Begeleiding, voorbereiding en praktische
     ondersteuning in houding- en gedragaspecten
     ('Behaviour') bij de overgang naar Het Nieuwe
     Werken

  ¤ Gezamenlijke afspraken maken en vastleggen ten 
     aanzien van omgang met elkaar en de fysieke
     werkomgeving, gebruik faciliteiten, telewerken,  
     bereik- en beschikbaarheid 
 

 

 

      Opdrachtgevers:
      Gemeente Utrechtse Heuvelrug, 
Gemeente  Alphen aan den Rijn,
      Aicon Accent en Aspa/Samas

 

 

Over sas4solutions
Wanneer sas4solutions?
Wie bent u?
Wie zoekt u?
Contact
Projecten